top of page

קיר מיגונית

כפר הנוער קדמה

קיר מיגונית

מאי 2024

שכבות י״א-י״ב בכפר הנוער קדמה נפגשו לשיחה עם משפחתה של ליבנת, שסיפרה את הסיפור על ליבנת, בעלה אביב והילדים רותם, יונתן ויפתח שנרצחו בביתם בכפר עזה. לאחר מכן, יצרו פסיפס מרגש על קיר המיגונית, כחלק ממיזם ״כנפיים של בובה״ להנצחת המשפחה.

bottom of page