top of page
picmoments_by galit keren-70.jpg

כנפייםשלבובה

שיעור מלווה לזכרם של משפחת קוץ ז"ל

מטרות השיעור

כנפיים של בובה - מלאכת אמנות הקיר

לזכר והנצחת ליבנת קוץ ומשפחתה ז"ל

picmoments_by galit keren-122.jpg

זיכרון וסמליות

משמעות המושגים: כנפיים ובובה ומה בינהם?

picmoments_by galit keren-16.jpg

מאמצים לשיפור איכות הסביבה

גילוי ופתרונות יעילים בפסולת ופלסטיק

picmoments_by galit keren-87.jpg

תעבירו הלאה

חלוקת תפקידים למען עתיד נקי יותר

50_edited.jpg

להורדת מערך שיעור מלווה בפורמט PDF

bottom of page