top of page

קיר "ביתמלאכה"

קיבוץ שפיים

קיר "ביתמלאכה"

מרץ 2024

לאחר מתקפת ה7 באוקטובר, פונתה קהילת כפר עזה לקיבוץ שפיים ויצרה במשכנם הזמני החדש את הכנפיים לזכר משפחת קוץ.

bottom of page