top of page

קיבוץ מעלה החמישה

קיבוץ מעלה החמישה

קיבוץ מעלה החמישה

מאי 2024

הכנפיים מקיבוץ מעלה החמישה.
הוקמו כפרויקט קהילתי ביום העצמאות
בהובלתה של עדי לוי וצוות יום העצמאות

bottom of page