top of page

מרכז קהילתי שז"ר

גבעתיים

מרכז קהילתי שז"ר

אפריל 2024

העיר גבעתיים הייתה הראשונה לאמץ את מיזם הכנפיים. אחרי ששכונה שלמה התגייסה לאיסוף הצעצועים, נערך מפגש קהילתי ליצירת הכנפיים והן נחנכו בטקס מרגש במעמד ראש העיר במרכז הקהילתי שז״ר בעיר.

bottom of page