top of page

מועצה אזורית רמת נגב

תיכון רמת נגב

מועצה אזורית רמת נגב

מאי 2024

גיבוש של מחזור ז' בתיכון רמת נגב.
יום של פעילויות עם תלמידי התיכון, הכרות בין התלמידים פעילות חוץ מטורפת ויצירה של 'כנפיים של בובה', לזכרם של משפחת קוץ מכפר עזה.

bottom of page