top of page

הקהילה היהודית

סן דייגו, ארה"ב

הקהילה היהודית

אפריל 2024

הקהילה היהודית בסן דייגו, שלחלקם הכרות מוקדמת עם ליבנת במסגרת עבודתה בביתמלאכה שער הנגב, יצרו את כנפיים של בובה לזכר משפחת קוץ שיחנכו במסגרת האירועים בעיר לציון יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל.

bottom of page