top of page

המרכז הרפואי שיבא תל השומר, מחלקת שיקום חיילים

רמת גן

המרכז הרפואי שיבא תל השומר, מחלקת שיקום חיילים

מאי-יוני 2024

בית החולים שיבא- ביזמת חן שכטר, קרובת המשפחה שעובדת בביה״ח, ובשיתוף פעולה עם האמנית טל טנא צ'צ'קס, התגייסו ליצור את הכנפיים. יצירת הכנפיים מתבצעת במשך מספר מפגשים יחד עם חיילים.ות שנמצאים במחלקת השיקום בבית החולים. הכנפיים יתנססו על קיר בבית החולים השיקומי.

bottom of page