top of page

בי"ס מקיף ח'

אשדוד

בי"ס מקיף ח'

מאי 2024

מירי זכריש לוי, גיסתה של ליבנת, מורה בבית הספר מקיף ח אשדוד, יזמה יחד עם המשצים במקיף את בניית הכנפיים לזכר משפחת קוץ

bottom of page