top of page

כנפיים של בובה

שיעור מלווה לזכרם של משפחת קוץ ז"ל

מטרות השיעור

"כנפיים של בובה"
מלאכת אומנות הקיר

לזכר והנצחת ליבנת קוץ ומשפחתה ז"ל

זיכרון וסמליות

משמעות המושגים: כנפיים ובובה ומה בינהם?

מאמצים לשיפור איכות הסביבה

גילוי ופתרונות יעילים בפסולת ופלסטיק

תעבירו הלאה

חלוקת תפקידים למען עתיד נקי יותר

 מערך השיעור המלא להורדה

bottom of page