top of page
HD-wallpaper-plain-purple-background-purple.jpg

שלט הנצחה 

HD-wallpaper-plain-purple-background-purple.jpg
A4-זכרון-01-01-HB שלט 030424 תמונה.jpg

אתם מוזמנים להוסיף לצד הכנפיים שלכם גם שלט הנצחה לזכרם כדי שסיפורם
וזכרונם יישאר בלבבנו ובלבבם של כולנו, לעולמי עד.

במידה והשלט יתלה בחוץ - אנו ממליצים להדפיס את השלט בגודל A4 על גבי
לוקבונד לבן (דו שכבתי), ניתן להדפיס בהדפסה ישירה או  על מדבקת ואניל
שמודבקת ע"ג הלוקבונד.

גימור למניציה uv,  למנציה מט או מבריקה (אנחנו אישית מעדיפים מט) ולא לשכוח לבקש  4 חורי התקנה.

bottom of page