top of page

לתרומות

תרמו לנו כדי שנוכל להפיץ את כנפיים של בובה ברחבי הארץ והעולם ודרכן להמשיך את הרוח היוצרת של משפחת קוץ

HD-wallpaper-plain-purple-background-purple.jpg

!תודה 
Thank you!

אתר תרומות לפרויקט כנפיים של בובה:

 

לתרומה דרך העברה בנקאית ניתן להעביר:

לבנק מזרחי טפחות, סניף 551, מספר חשבון: 145083 -משפחת קוץ 

בכל שאלה אפשר לפנות למייל שלנו:

מייל - livnatswings@gmail.com

 

bottom of page