top of page

רחבת המשחקים

כרמי יוסף

רחבת המשחקים

אפריל 2024

קהילת היישוב כרמי יוסף התרגשה מהסיפור של משפחת קוץ והתגייסה ליום פעילות בו בנו יחד את הכנפיים על קיר מבנה ליד בית הקהילה ביישוב. התושבים הוזמנו להצטלם עם הכנפיים ולשלוח את התמונות לבני המשפחה של ליבנת ז״ל.

bottom of page