top of page

רחבת המועדון כוכב מיכאל

כוכב מיכאל

רחבת המועדון כוכב מיכאל

מאי 2024

דיתה ממושב כוכב מיכאל משתפת: כל מי שעבר באיזור רחבת המועדון בטח הבחין בכנפיים הצבעוניות שמקשטות את הקיר.
את ההשראה לכנפיים קיבלתי מליבנת קוץ ז״ל, מכפר עזה, שיצרה כנפיים כאלה על מיגונית בכפר עזה ביולי האחרון.
ליבנת נרצחה עם משפחתה ב7.10 והכנפיים הן דרך להנציח אותה ולהמשיך את דרכה היצירתית, ובד בבד הן מייצגות עבורי חוסן, קהילתיות, המשכיות.
התקופה הזו כואבת מנשוא, כאב בלתי נסבל ולאומי שמורגש בכל בית בישראל. מקווה שהכנפיים יעלו חיוך וישמחו את כל מי שעובר דרכן ויזכירו לנו את הטוב שעוד יגיע.

bottom of page