top of page

בית ספר תל"י, שכבת ו'

רעננה

בית ספר תל"י, שכבת ו'

אפריל 2024

עדי לוי סלמה וזיו לוי אחיה של ליבנת קוץ ז״ל, הוזמנו ליום פעילות בבית הספר שבמסגרתו יצרו שכבת ו' את הכנפיים.

bottom of page