top of page

בית ספר רמת חן למדעים ואומנויות

רמת גן

בית ספר רמת חן למדעים ואומנויות

מאי 2024

כיתות ד׳-ח׳ בבית הספר הגיעו להדביק צעצועים על הכנפיים ולכל כיתה סופר על ליבנת ועל כל המשפחה. הילדים האזינו בקשב רב, וכל כך התרגשו לקחת חלק ביצירה המדהימה הזאת.
אני חייבת להגיד שאני מאוד התרגשתי. הרגשתי שהמסר והזיכרון של ליבנת, אביב, רותם, יונתן ויפתח זכרונם לברכה עובר הלאה ואני גאה להיות חלק מההנצחה שלהם.

bottom of page