top of page

בית ספר קשת שער הנגב

שער הנגב

בית ספר קשת שער הנגב

מאי 2024

אוריין, מורה בשכבת ו' של בית ספר קשת בשער הנגב, יזמה את הפרויקט. ליבנת לימדה את שיעורי המלאכה בבית ספר קשת ושכבת ו' הכירו את מורשתה במשך שנים (החל מכיתה א) כחלק משלל הפרויקטים שליבנת יזמה ברחבי בית הספר , תלמידי כיתה ו ' סגרו מעגל - אספו צעצועים והרכיבו אותם יחד לקיר צבעוני ומרגש המקיף על ביתמלאכה של ליבנת.

bottom of page